ảnh được đăng từ trang cá nhân: Khi tôi nói về việc sẽ phải rời xa nam định bạn tôi đã bật khóc như thằng trẻ con vậy 😂 Nguyễn Văn Nam


Nguyễn Văn Nam đã cập nhật một ảnh mới : ảnh được đăng từ trang cá nhân: Khi tôi nói về việc sẽ phải rời xa nam định bạn tôi đã bật khóc như thằng trẻ con vậy 😂 tại https://ift.tt/2HdorU9

Nhận xét