Bài đăng

Qua bắc ninh chơi(3)

Qua bắc ninh chơi(1)

ảnh được đăng từ trang cá nhân: Bún mẹt ngon miễn chê 😋. Cơ mà ae nào ở hn cho ăn ké buổi tối với 😁. Chứ ăn quán mãi không biết trụ được mấy ngáp 😂 Nguyễn Văn Nam