ảnh được đăng từ trang cá nhân: Bún mẹt ngon miễn chê 😋. Cơ mà ae nào ở hn cho ăn ké buổi tối với 😁. Chứ ăn quán mãi không biết trụ được mấy ngáp 😂 Nguyễn Văn Nam


Nguyễn Văn Nam đã cập nhật một ảnh mới : ảnh được đăng từ trang cá nhân: Bún mẹt ngon miễn chê 😋. Cơ mà ae nào ở hn cho ăn ké buổi tối với 😁. Chứ ăn quán mãi không biết trụ được mấy ngáp 😂 tại https://ift.tt/2Nc6v0B

Nhận xét